Wczytywanie

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny pozwala dokładnie zbadać i ocenić efektywność energetyczną działalności przedsiębiorstwa. Analiza uwzględnia wszystkie źródła energii wykorzystywane przez firmę, a także sposób zarządzania nimi. Sprawdza również jakość energii zużywanej przez urządzenia i instalacje. Audyt eksponuje także wszelkie możliwe straty wynikające z nieoptymalnych rozwiązań technicznych czy organizacyjnych.

Identyfikacja miejsc do oszczędności

Podstawową korzyścią wynikającą z przeprowadzenia audytu energetycznego jest identyfikacja obszarów, w których można wprowadzić oszczędności. Audytor energetyczny zbada m.in. instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia czy systemy sterowania. Na tej podstawie określi możliwe do wprowadzenia usprawnienia, które pozwolą zredukować zużycie energii i obniżyć koszty.

Audyt energetyczny przyczynia się do podnoszenia świadomości ekologicznej zarówno kierownictwa przedsiębiorstwa, jak i jego pracowników. Uświadamia on konieczność dbałości o zasoby energetyczne, co wpływa także na aktywność firm w zakresie edukacji ekologicznej oraz promowania postaw proekologicznych. Wszystko to przyczynia się do wzrostu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Zgodność z regulacjami prawnymi

W Polsce istnieje obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw. Audyt energetyczny pozwala na zgodność z obowiązującym prawem oraz uniknięcie kar finansowych wynikających z nieprzestrzegania wymagań. Przeprowadzenie audytu energetycznego przez profesjonalistów gwarantuje rzetelne i kompetentne podejście do realizacji tego obowiązku.

Raport z audytu energetycznego może być wykorzystany jako argument dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Wskazuje on na konkretne obszary, w których opłaca się wprowadzić nowoczesne technologie pozwalające ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skorzystać z dostępnych funduszy unijnych czy krajowych dotacji na tego typu inwestycje.

Copyright © PIONEnergia

created by Softgraf

up