Wczytywanie

Na czym polega audyt energetyczny budynku?

Na czym polega audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku to kompleksowa analiza zużycia energii w obiekcie. Eksperci przeprowadzają dokładne badania techniczne budynku oraz instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Analizowane są także systemy oświetleniowe, ciepłownicze oraz wszelkie urządzenia wykorzystujące energię elektryczną. Specjaliści oceniają stan izolacji termicznej budynku, szczelność okien i drzwi, a także sprawność kotłów czy pomp ciepła.

Oprócz tego eksperci analizują także dane dotyczące zużycia energii oraz kosztów związanych z jej eksploatacją. Dobrze przeprowadzony audyt energetyczny powinien uwzględniać również analizę dostępnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna. Wszystkie te informacje pozwalają na opracowanie dokładnego profilu energetycznego budynku i identyfikację najważniejszych obszarów wymagających poprawy.

Wyznaczanie celów i rekomendacje modernizacyjne

Na podstawie wyników analizy audytor energetyczny opracowuje cele, jakie mają być osiągnięte w ramach procesu modernizacji. Wskazuje również konkretne rekomendacje dotyczące działań, które pozwolą na osiągnięcie tych celów. Działania te mogą obejmować wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak instalacja paneli fotowoltaicznych czy rekuperatorów, wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne, czy też termomodernizacja budynku. Rekomendacje te powinny opierać się na szacowanych kosztach inwestycji oraz potencjalnych oszczędnościach wynikających z ich wdrożenia. 

Realizacja projektu i ocena efektów

Po przyjęciu rekomendacji przez właściciela budynku lub zarządcę przystępuje się do realizacji projektów modernizacyjnych. Na tym etapie niezbędna jest ścisła współpraca z audytorem energetycznym, który monitoruje postęp prac oraz kontroluje ich zgodność z założeniami projektu.

Po zakończeniu prac, eksperci przeprowadzają ponowną analizę zużycia energii, aby ocenić efekty wdrożonych rozwiązań. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników audyt energetyczny może być podstawą do ubiegania się o certyfikat energetyczny czy też pozyskanie dofinansowania na dalsze prace modernizacyjne.

Copyright © PIONEnergia

created by Softgraf

up